پرسشنامه و کدتخفیف کارگاه فایور

حست به شرایط اقتصادی زندگی فعلی چیست؟(Required)
فکر میکنی درآمد دلاری چقدر وضعیت زندگیت رو تغییر میده ؟(Required)
انگیزه و انرژی کافی رو برای تغییر داری؟(Required)