نظرسنجی شرکت در دوره ترمیک زبان انگلیسی

دانشجویان عزیز  سلام :آکادمی تکانش در نظر دارد با توجه به نیاز و درخواست دانشجوها دوره ی ترمیک زبان انگلیسی رابرگزارکند,چنانچه تمایل به شرکت در دوره را دارید فرم را تکمیل نمایید.

 

درکدام یک از دوره های آکادمی تا به حال شرکت کرده اید ؟(Required)
میتوانید چندگزینه را انتخاب کنید.
درصورت برگزاری دوره ترمیک زبان انگلیسی ,تمایل به حضور در دوره دارید ؟(Required)

لطفا به سوالات زیر به زبان انگلیسی پاسخ دهید.