ارزیابی اطلاعات دانشجویان فایور 2

جنسیت:(Required)
سن(Required)
برای مثال : تخصص من دررشته برنامه نوسی است و در بخش پایتون,جاوا و ... دارای مهارت هستم.
سطح مهارت خود را دقیق ذکرکنید :(Required)
سابقه فعالیت در مهارت خود را ذکر کنید :(Required)
درحوزه فریلنسینگ,قصدارائه چه خدمت یاخدماتی را دارید؟(Required)
سطح زبان خود راچگونه ارزیابی میکنید :(Required)
Good afternoon! We are launching an m2e project for fans (GoFanz .io) and we are looking for an illustrator for our team who could help us at the MVP stage with the creation of onboarding page. Let me know if you can be interested in the project. Best regards. We are searching for a professional graphic designer who can help us to create unique page ( Metaverse stadium) in style as in attached file, that page is for our mobile (gaming) app.
فکر میکنی بتونی به درآمد دلاری برسی؟(Required)
ارزیابی شما ار میزان درآمدتان در 6 ماه آینده چند دلار است ؟(Required)
آیا سابقه گرفتن پروژه خارجی رو دارید؟(Required)
آیا تجربه فربلنسری در سایت‌های ایرانی رو دارید؟(Required)
از نزدیکان و آشنایان شما کسی موفق به درآمد دلاری شده؟(Required)
از چه طریق با آکادمی تکانش آشنا شدین ؟(Required)
تابه حال در رویدادهای آکادمی شرکت کرده اید؟(Required)
مشکلاتی که باعث شده تا به حال برای درآمد دلاری اقدام نکنید چه بوده؟(Required)