نظر سنجی تستی

این نظر سنجی برای دوره فایور به صورت تستی ساخته شده است .

پس از پایان نظرسنجی ، به شما کد تخفیفی برای شرکت در دوره های دیگر تکانش داده خواهد شد .

لطفا جهت تکمیل نظرسنجی ،‌ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

- روز و - ساعت و - دقیقه و - ثانیه