ما بهت کمک می کنیم که درآمد دلاری داشته باشی.

- روز و - ساعت و - دقیقه و - ثانیه